Plasklachten

Bij de behandeling van de onderstaande plasklachten leert u de bekkenbodemspieren goed en gecoördineerd aan te spannen en weer los te laten. Dit is belangrijk om urine op te houden en goed te kunnen leegplassen. Daarnaast krijgt u drink- en toiletadviezen.

Overactieve blaas

Normaal plassen we ongeveer 6 tot 8 keer per dag per 24 uur, waarvan soms één keer ’s nachts. Bij een overactieve blaas heeft u heel vaak een plotselinge, bijna niet te onderdrukken drang om te plassen, met soms ook scheutjes verlies. We noemen dit urge of urge-incontinentie. De oorzaak kan een niet goed functioneren van de automatische blaasspier zijn, of een niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.

Stressincontinentie

Dit is het verliezen van druppels of scheutjes urine op het moment dat de druk in de buik verhoogd wordt, bijvoorbeeld bij hoesten, niezen, lachen, tillen of sporten.

De oorzaak kan een onderactieve bekkenbodem zijn, die niet sterk genoeg is om de plasbuis bij drukverhoging dicht te drukken. Of juist een overactieve bekkenbodem, die door het voortdurend aanspannen zo vermoeid is dat bij drukverhoging geen kracht meer over is om de plasbuis dicht te houden.

Er bestaat ook een mengvorm van stress- en urge-incontinentie.

Veelvuldige blaasontstekingen

Dit kan komen door een verkeerde plastechniek of het niet voldoende leeg plassen.

Niet kunnen starten met plassen, moeten persen om te kunnen plassen

Dit komt meestal door het niet goed kunnen ontspannen van de bekkenbodemspieren. Ook is er vaak een dunne straal en nadruppelen. Bij mannen kan ook een vergrote prostaat die de plasbuis dichtdrukt de oorzaak zijn.

Klachten na een chirurgisch verwijderde prostaat

De verwijdering van de prostaat gebeurt wanneer er bij een man prostaatkanker is geconstateerd. De operatietechnieken zijn tegenwoordig erg geavanceerd en geprobeerd wordt om zo min mogelijk schade in de buik te veroorzaken. Toch kan na de operatie het ophouden van urine moeilijker zijn. Een deel van het ophoudmechanisme is namelijk weggehaald. Om een nieuw evenwicht te vinden, moeten de bekkenbodemspieren extra inspanning leveren.